20160416 173519

Stempel nadany podczas naszego kwietniowego pirackiego rejsu

110 votes